Databeskyttelsespolitik

 

Denne webside (https://www.kettlechips.eu/) ejes og drives af Kettle Foods Ltd (“vi,” “os,” eller “vores”).  Hos Kettle Foods Limited forpligter vi os på at beskytte din datafortrolighed.  Vi tager sikkerheden i forbindelse med personoplysninger meget alvorligt.

Denne databeskyttelsespolitik (denne “politik”) sammen med vores vilkår & betingelser  (https://kettlechips.eu/terms-conditions/) indeholder en forklaring af hvornår og hvorfor vi indsamler personoplysninger om personer, som besøger vores webside, hvordan vi bruger disse data, forhold under hvilke vi kan viderebringe data til andre og hvordan vi beskytter disse data.  Personoplysninger er enhver information om dig, som kan bruges til at identificere dig (fx dit navn og din email-adresse).

Denne politik indeholder:

 

Vores oplysninger

Vi er Kettle Foods Limited (virksomhedsnummer 2238320) og vi er en de førende producenter indenfor håndlavede kvalitets-kartoffelchips og -snacks i Storbritannien. Vores hovedkontor er beliggende på 38 Barnard Road, Bowthorpe, Norwich, Norfolk NR5 9JP, Storbritannien.  I forbindelse med databeskyttelseslovgivningen er vi dataansvarlige i forhold til de personoplysninger vi indsamler om dig gennem din anvendelse af vores webside.  Vi dikterer formålet for hvilket dine personoplysninger anvendes, og hvordan vi anvender disse personoplysninger.  Se “Spørgsmål eller klager” nedenfor for yderligere oplysninger om hvordan du kan kontakte os.

Som det er beskrevet i nedenstående afsnit under overskriften “Hvordan deles dine personoplysninger?”, så kan vi dele personoplysninger med andre organisationer, fx andre enheder indenfor Kettle Foods-familien, der vil kunne modtage og behandle dine personoplysninger som dataansvarlige på egne vegne.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi fra dig, og hvordan indsamler vi dem?

Vi indsamler personoplysninger fra dig, fx i form af for- og efternavne, telefonnumre, email-adresser, som du frivilligt opgiver, når du udfylder relevante dele af vores webside, eller når vi er i direkte kontakt med dig via vores sociale mediekanaler. Fx afgiver du personoplysninger, når du udfylder “Kontakt Os” afsnittet, som vi opbevarer og anvender i forhold til de i det efterfølgende afsnit angivne formål. Vi kan også indhente information om dig, når du kontakter os vedrørende produkter  (fx forespørgsler vedrørende ernæringsstoffer/ingredienser, produkttilgængelighed) eller når du deltager i en af vores konkurrencer via vores webside, ved emballagekampagner eller gennem de sociale medier  Vi indhenter muligvis din post- og/eller email-adresse for at kunne sende dig oplysninger, som du har anmodet om, eller for at sende dig en præmie i en konkurrence.

Vi indhenter også tekniske oplysninger (i det omfang at sådanne oplysninger udgør personoplysninger) gennem din aktivitet og anvendelse af vores webside.  Vi indhenter fx information om de enheder, du har anvendt (fx IP-adresser som du bruger til at koble på nettet samt browsertype og -version); og information om din anvendelse af websiden og de tjenesteydelser som vi tilbyder (fx de sider, du har kigget på).  Vi kan modtage information fra andre kilder, fx fra andre websider, som vi driver, eller tjenester som vi leverer, hvis du bruger en eller flere af disse.  Vi gør brug af Google Analytics og Facebook-pixels, der er underkastet særskilte vilkår og betingelser, der er udstedt af de relevante virksomheder https://policies.google.com/privacy/update og https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Hvis du afgiver personoplysninger om en anden person, skal du først sikre dig vedkommendes accept, og at vedkommende er klar over, hvordan vi bruger personoplysninger i henhold til denne databeskyttelsespolitik.

 

Hvordan bruges dine personoplysninger, og på hvilket juridisk grundlag?

Our main aim in gathering your personal information is to provide you with a customised Vores primære formål med at indsamle dine personoplysninger er for at kunne give dig en kundetilpasset service. Især kan dine personoplysninger blive anvendt af os, vores ansatte og serviceudbydere og viderebragt til tredjeparter med hensyn til følgende formål. For hver af disse formål har vi beskrevet det juridiske grundlag, hvorpå vi anvender dine personoplysninger.

Formål

Juridisk grundlag

For at levere websiden til dig.

Dette er indeholdt i vores legitime interesse (dvs leveringen af websiden).

For at levere de tjenester vi tilbyder (fxr kampagner, lotterier eller konkurrencer).

Dette er indeholdt i vores legitime interesse (dvs leveringen af tjenester), og afhængig af omstændighederne for at opfylde en kontrakt mellem dig og os.

For at kommunikere med dig og andre personer og udføre dine anmodninger og svare på dine beskeder.

Dette er indeholdt i vores legitime interesse (dvs leveringen og supporteringen af websiden og tjenesten).

For at opfylde vores forpligtelser under en eventuel kontrakt mellem dig og os.

Dette er for at opfylde en kontrakt mellem dig og os.

For at give dig besked om ændringer i forhold til websiden.

Dette er indeholdt i vores legitime interesse (dvs leveringen af websiden og tjenesten).

For at kontrollere og overvåge anvendelsen af websiden og for at forbedre websidens kvalitet.

Dette er indeholdt i vores legitime interesse (dvs leveringen af websiden og tjenesten, samt for at forbedre og sikre sikkerheden i forhold til websiden og tjenesterne).

Vi kan anmode om dit samtykke i tilfælde, hvor der i henhold til gældende lovgivning kræves en juridisk begrundelse, udover den legitime interesse (fx i relation til vores brug af visse former for cookies).

For at håndtere klager, feedback og forespørgsler.

Dette er indeholdt i vores legitime interesse (dvs leveringen og supporteringen af websiden og tjenesten samt forbedringer og udvikling i forhold til driften af vores forretning).

For at overholde eventuelle juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser.

Dette er i vores legitime interesse (fx beskyttelse af vores virksomhed, ansatte og kunder) og for at leve op til juridiske forpligtelser, som vi er underlagt.

Vi kan også bruge aggregerede personoplysninger til statistik med det formål at overvåge brugen af vores webside for derved at kunne udvikle websiden og vores tjenester, ligesom vi kan udlevere sådanne aggregerede personoplysninger til tredjeparter. Disse statistikker vil ikke indeholde data, der kan bruges til at identificere enkeltpersoner.

 

Hvordan deles dine personoplysninger?

Vi deler ikke personoplysninger med tredjeparter, medmindre bestemte sikkerhedsmæssige og aftalemæssige foranstaltninger er på plads.  Vi vil muligvis dele personoplysninger indenfor Kettle Foods-familien og med bestemte udvalgte virksomheder.  Ved “Kettle Foods-famiilen” mener vi virksomheder indenfor samme gruppe som  Kettle Foods Ltd. Virksomhederne i Kettle Foods-famiiien omfatter vores moderselskab, Campbell Soup Company, samt andre affilierede.  Kettle Foods-familien vil behandle dine personoplysninger i henhold til denne politik og  gældende databeskyttelseslovgivning.

De udvalgte virksomheder er virksomheder, der leverer teknisk assistance og support og foretager andre funktioner for at supportere vores marketingsaktiviteter. Vores tredjeparts-serviceudbydere omfatter It-serviceudbydere og reklamebureauer.  I visse tilfælde vil tredjeparts-udbydere fungere som dataansvarlige i forhold til dine oplysninger, hvorfor vi råder dig til at læse deres respektive databeskyttelsespolitikker.  Hvis en eller flere af vores tredjeparts-serviceudbydere deler dine oplysninger med os, vil vi bruge dem i henhold til denne politik.

Alle udvalgte virksomheder kan få adgang til personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at de kan udøve sådanne funktioner, men de vil kun få tilladelse til at bruge sådanne personoplysninger med det formål at udøve en sådan funktion (som kan omfatte et formål, som du udtrykkeligt har givet dit samtykke til) og ikke til andre formål.

Vi kan muligvis overføre dine personoplysninger til en tredjepart som led i et salg til en tredjepart af vores virksomhed (helt eller delvist) og vores aktiver, eller som en del af  en virksomhedsomlægning eller reorganisation, eller hvis vi forpligtes til at viderebringe eller dele dine personoplysninger for at leve op til lovgivningen eller for at håndhæve vores brugsvilkår eller tage dem i anvendelse, eller for at beskytte vores kunders rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Vi vil dog træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at dine rettigheder i forhold til databeskyttelse fortsat nyder beskyttelse.

Vi forbeholder os ret til at anvende eller viderebringe personoplysninger i nødvendigt omfang med henblik på at efterleve enhver lovgivning, forskrift eller juridisk funderet anmodning, beskytte sidens integritet, opfylde en anmodning fra dig, eller for at samarbejde i en eventuel retslig undersøgelse eller efterforskning. Med undtagelse af ovennævnte tilfælde, vil vi hverken sælge, udleje, overføre eller viderebringe personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig i forbindelse med aktiviteter på vores webside til tredjeparter udenfor Kettle Foods-familie.

 

Overførsel af dine data udenfor det Den Europæiske Union / Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Da vores virksomhed er en global virksomhed, kan de oplysninger som du opgiver, og som led i de ydelser vi tilbyder gennem vores webside eller konkurrence, overføres til lande udenfor Den Europæiske Union / Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EU/EØS”) (et sådan land kaldes et “tredjeland”), fx en virksomhed indenfor Kettle Foods-familien i USA.  Databeskyttelseslovgivningen pålægger restriktioner på overførslen af personoplysninger udenfor EU/EØS, men sådanne overførsler vil kunne foretages, hvis det land, som vi overfører dataene til har en tilstrækkelig grad af beskyttelse af dine rettigheder, hvis der eksisterer passende sikkerhedsforanstaltninger eller en kontrakt, der tillader, at overførslen finder sted, hvis du har givet dit samtykke eller overførslen er nødvendig i forhold til grunde under databeskyttelseslovgivningen.

Nogle lande har ikke samme databeskyttelseslovgivning som i Storbritannien. Hvis vi overfører dine oplysninger ud af EU/EØS på denne måde, vil vi træffe alle rimelige forholdsregler og implementere egnede tiltag for at sikre, at der tages relevante foranstaltninger med henblik på at sikre, at dine databeskyttelsesrettigheder fortsat nyder beskyttelse, således som det er beskrevet i denne politik og i henhold til databeskyttelseslovgivningen.  Generelt omfatter disse tiltag enten overførsel af personoplysninger til tredjelande, der anses som værende i stand til at levere en i Europa-Kommissionens øjne tilstrækkelig grad af beskyttelse i forhold til personlige oplysninger, eller overførsel af personoplysninger til et tredjeland, hvor modtageren har accepteret en databeskyttelsesaftale i form af EUs standardkontraktbestemmelser.  Vi gør brug af EUs standardkontraktbestemmelser for at beskytte overførslen af data til virksomheder i Kettle Foods-familien.

 

Brud på datasikkerheden

Databeskyttelsesloven fra 2018 kræver, at vi som dataansvarlige af personoplysninger skal meddele den relevante kontrolmyndighed, og i visse tilfælde dig, den registrerede, hvis der sker brud i forhold til dine personlig oplysninger.

 

Børn

Hvis en person under 13 registrerer sig på vores webside, skal vi indhente samtykke fra en forælder eller værge. Vi forbeholder os også ret til at anmode om samtykke fra forældre/værger i forhold til personer mellem 12 og 16 år. Oplysninger der modtages fra personer under 16 år vil ikke blive brugt i forhold til marketing, men fra tid til anden vil vi informere om eventuelle forbedringer af vores side eller levere oplysninger om Kettle Foods Ltd.

 

Cookies

En cookie er en alfanumerisk identifikator, som vi overfører til dit harddrev gennem din webbrowser, når du besøger vores webside. Dette gør det muligt for vores system at genkende dig, når du besøger vores webside, og at ’tracke’ de sider du kiggede på, mens du besøgte vores webside, og vi kan derfor forbedre vores service i forhold til dig. Cookies kan også bruges til at indsamle aggregerede personoplysninger vedrørende de dele af vores webside, som du oftest besøger. Disse aggregerede personoplysninger kan bruges til at forbedre indholdet af vores webside og lette din anvendelse deraf. Hvis du ønsker at afvise vores cookie (hvilket du altid kan gøre), kan du indstille din browser til at gøre dette. Hvis du gør dette, vil du dog måske ikke kunne bruge bestemte funktioner på websiden.

 

Beskyttelse af dine personoplysninger og datalagring

Internettet er ikke et sikkert medium, og Kettle Foods Ltd. kan derfor ikke 100% garantere for sikkerheden i forhold til personoplysninger, der sendes over internettet, og enhver sådan forsendelse er på egen risiko. Vi har dog, som beskrevet nedenfor, etableret forskellige sikkerhedsforanstaltninger.

Med henblik på at hemmeligholde personoplysninger gør vi brug af dertil egnede tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske metoder, der lever op til databeskyttelseslovningen.  Fx beskyttes websiden og de tilknyttede databaser af godkendte firewalls, der beskytter mod adgang fra uautoriserede personer og mod ulovlig eller uautoriseret databehandling, hændeligt tab, ødelæggelse eller beskadigelse. Vi fortroligholder også dine personoplysninger. Alle ud- og indgående emails scannes for virus.

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til de formål for hvilke de blev indsamlet. Den præcise periode afhænger af årsagen til hvorfor de blev indsamlet. Fx opbevarer vi personoplysninger i forhold til marketingformål indtil du trækker dit samtykke tilbage; i forhold til konkurrencer vil vi opbevare oplysningerne indtil konkurrencen er færdigbehandlet og i relation til kundeservice indtil din forespørgsel er blevet behandlet og i en rimelig periode derefter, eller så længe det kræves i henhold til loven.  Når opbevaringsperioden i forhold til hver given situation er udløbet, vil vi træffe alle rimelige foranstaltninger for at ødelægge eller slette samtlige personoplysninger fra vores systemer i overensstemmelse med gældende tidsplaner og politikker i forhold til dokumentopbevaring.

 

Dine rettigheder

Du har bestemte rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. Rettighederne gælder muligvis kun i bestemte tilfælde, og kan være underlagt visse undtagelser. Se venligst nedenstående tabel for en kort oversigt over dine rettigheder. Du kan udøve disse rettigheder ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Kort oversigt over dine rettigheder

Retten til adgang til dine personoplysninger

Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, dog underlagt visse undtagelser.

Retten til at berigtige dine personoplysninger

Du har ret til at bede os om at rette i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, hvis de er ukorrekte eller ukomplette.

Retten til at slette dine personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at bede os om at slette dine personoplysninger.  Fx (i) hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til de formål for hvilke de blev indsamlet, eller på anden måde anvendt; (ii) hvis du trækker dit samtykke tilbage og der ikke er andet juridisk grundlag hvorpå vi kan forlade os på med mht den fortsatte anvendelse af dine personoplysninger; (iii) hvis du har indsigelser imod brugen af dine personoplysninger (som beskrevet nedenfor); (iv) hvis vi har brugt dine personoplysninger på en ulovlig måde; eller (v) hvis det kræves at dine personoplysninger slettes for at være i overensstemmelse med en juridisk forpligtelse.

Retten til at begrænse brugen af dine personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at suspendere vores anvendelse af dine personoplysninger.  Fx (i) hvis du mener, at dine personoplysninger er unøjagtige, dog kun i et sådan tidsrum, som det tager os at verificere nøjagtigheden af dine personoplysninger; (ii) hvis anvendelsen af dine personoplysninger er ulovlig og du opponerer imod sletning af dine personoplysninger og anmoder om at de suspenderes i stedet; (iii) hvis vi ikke længere behøver dine personoplysninger, men de er nødvendige for dig i forbindelse med anlæggelse, udøvelse eller forsvar af et retskrav; eller (iv) hvis du har indsigelser imod anvendelsen af dine personoplysninger, og vi verificerer om grundene for anvendelsen af dine personlige oplysninger tilsidesætter din indsigelse.

Retten til at gøre indsigelse mod anvendelsen af dine personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores anvendelse af dine personoplysninger. Fx (i) hvis der er grunde vedrørende din særlige situation, og vi bruger dine personlige oplysninger i henhold til vores legitime interesser (eller en tredjeparts legitime interesser); og (ii) hvis du gør indsigelse mod anvendelsen af dine personlige oplysninger med henblik på direkte marketing.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få fremskaffet dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format og at de overføres til en anden organisation, hvor dette er teknisk muligt. Retten gælder kun, hvor anvendelsen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, og når anvendelsen af dine personoplysninger foretages automatisk (dvs  elektronisk).

Retten til at trække et samtykke tilbage

Hvor vi støtter ret på dit samtykke til at bruge dine personlige oplysninger, har du altid ret til at trække dette samtykke tilbage.

Retten til at klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed

Du har ret til at klage til den relevante Du har ret til at klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed, hvis du mener at vi ikke har anvendt dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Du kan indsende en klage til myndigheden i det medlemsland, hvor du sædvanligvis opholder dig,eller hvor en påstået overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen har fundet sted. Se ’spørgsmål eller klager’ nedenfor for kontaktoplysninger på the Information Commissioner’s Office i Storbritannien

 

Ændringer til vores databeskyttelsespolitik

Vi reviderer og opdaterer med jævne mellemrum denne politik, og forbeholder os, af hensyn til vores forretningsmæssige og juridiske forudsætninger, til enhver tid ret til at foretage ændringer hertil, samt til måden hvorpå vi behandler personoplysninger. Alle ændringer til denne politik vil for fremtiden blive slået op på denne side.  Den opdaterede politik er gældende lige så snart som den er blevet opdateret eller på anden vis kommunikeret ud. Denne politik blev sidst opdateret i maj 2018.

 

Links

Websiden kan indeholde hypertext-links til andre sider, som vi ikke kontrollerer. Du bedes være opmærksomhed på, at vi ikke er ansvarlige for databeskyttelsespolitikken i forhold til sådanne andre websider, og vi råder dig derfor til at læse databeskyttelsespolitikken for hver af de websider, som du besøger og som indsamler personoplysninger.

 

Spørgsmål eller klager:

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager med hensyn til denne politik og/eller vores indhentning eller anvendelse af personoplysninger, eller hvis du af en eller flere grunde, ønsker at vi stopper med at behandle dine personoplysninger, så bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på: [email protected] eller via telefon +44 (0)1603 744788.

Du kan også kontakte the Information Commissioner’s Office (ICO) på helpline-telefon: 0303 123 1113 (lokal takst) eller 01625 545745 (national takst); livechat via ICO’s webside på www.ico.org.uk (helpline og livechat er åben  mandag til fridag kl. 9.00 til 17.00 (lukket onsdag fra kl. 13.00)); email: [email protected] eller anden relevant email-adresse på ICO’s webside (se adresse ovenfor); post: Wycliffe House, Water Lane, Winslow, Cheshire SK9 5AF.

Du kan også kontakte databeskyttelsesmyndigheden i dit land som angivet i nedenstående tabel:

Austria

Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
e-mail: [email protected]
Website: http://www.dsb.gv.at/

Belgium

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: [email protected]
Website: http://www.privacycommission.be/

Bulgaria

Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
e-mail: [email protected]
Website: http://www.cpdp.bg/

Croatia

Croatian Personal Data Protection Agency
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
e-mail: [email protected] or [email protected]
Website: http://www.azop.hr/

Cyprus

Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
e-mail: [email protected]
Website: http://www.dataprotection.gov.cy/

Czech Republic

The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: [email protected]
Website: http://www.uoou.cz/

Denmark

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail: [email protected]
Website: http://www.datatilsynet.dk/

Estonia

Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-mail: [email protected]
Website: http://www.aki.ee/en

Finland

Office of the Data Protection Ombudsman
P.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
e-mail: [email protected]
Website: http://www.tietosuoja.fi/en/

France

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL
8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
e-mail:
Website: http://www.cnil.fr/

Germany

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
e-mail: [email protected]
Website: http://www.bfdi.bund.de/

The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany.
Competent authorities can be identified according to the list provided here

Greece

Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
e-mail: [email protected]
Website: http://www.dpa.gr/

Hungary

Data Protection Commissioner of Hungary
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel. +36 1 3911 400
e-mail: [email protected]
Website: http://www.naih.hu/

Ireland

Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
e-mail: [email protected]
Website: http://www.dataprotection.ie/

Italy

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
e-mail: [email protected]
Website: http://www.garanteprivacy.it/

Latvia

Data State Inspectorate
Director: Ms Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
e-mail: [email protected]
Website: http://www.dvi.gov.lv/

Lithuania

State Data Protection
Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
e-mail: [email protected]
Website: http://www.ada.lt/

Luxembourg

Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
e-mail: [email protected]
Website: http://www.cnpd.lu/

Malta

Office of the Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner: Mr Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
e-mail: [email protected]
Website: http://www.dataprotection.gov.mt/

Netherlands

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: [email protected]
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Poland

The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data – GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: [email protected]; [email protected]
Website: http://www.giodo.gov.pl/

Portugal

Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lisboa
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
e-mail: [email protected]
Website: http://www.cnpd.pt/

Romania

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
President: Mrs Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
e-mail: [email protected]
Website: http://www.dataprotection.ro/

Slovakia

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: [email protected]
Website: http://www.dataprotection.gov.sk/

Slovenia

Information Commissioner
Ms Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
e-mail: [email protected]
Website: https://www.ip-rs.si/

Spain

Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Tel. +34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
e-mail: [email protected]
Website: https://www.agpd.es/

Sweden

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: [email protected]
Website: http://www.datainspektionen.se/

United Kingdom

The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow – Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: [email protected]
Website: https://ico.org.uk

European Data Protection Supervisor

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
Office: Rue Montoyer 63, 6th floor
Tel. +32 2 283 19 00
Fax +32 2 283 19 50
e-mail: [email protected]
Website: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/