Vilkår & Betingelser

 

Vilkår & Betingelser

Kettle Foods Ltd

Hovedkontor: Barnard Road Bowthorpe Norwich NR5 9JP

Registreret i England nr. 2238320

Brugsbetingelser i forbindelse med Kettle Foods webside

Din adgang til og anvendelse af Kettle Foods webside – denne side – er underlagt følgende vilkår og betingelser, som du ved din adgang og browsing accepterer uden begrænsning og forbehold.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på denne side leveres af Kettle Foods Ltd (“KFL”), udelukkende med henblik på at informere og kun beregnet på at give et generelt overblik over KFL. Mens KFL bestræber sig på at sikre, at alle oplysningerne på denne side er korrekte, så leveres indholdet “SOM DET FREMSTÅR” UDEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART (UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE), HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MHT KVALITET, EGNETHED I FORHOLD TIL SÆRLIGE FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. KFL PÅTAGER SIG INTET ANSVAR I FORHOLD TIL UNØJAGTIGE UDSAGN ELLER UDELADELSER PÅ DENNE SIDE. KFL påtager sig intet ansvar i forhold til direkte, særlige, indirekte eller efterfølgende tab eller skader af enhver art som følge af anvendelsen af information, man har opnået direkte eller indirekte fra denne side, eller i forhold til  eventuel virus, der vil kunne inficere dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, anvendelse af, downloading af eller browsing på denne side. Al sådan ansvar fraskrives i størst mulig omfang således som det tillades i henhold til loven. Derfor bør du hverken støtte ret på eller handle i henhold til oplysninger på denne side, og hvis du gør, er det helt og holdent på egen risiko.

I forhold til oplysningerne på denne side tages der forbehold for ændringer, ligesom oplysningerne til hver en tid kan opdateres eller trækkes tilbage uden varsel. Disse brugsbetingelser kan ændres til hver en tid og uden varsel.

Anvendelse af oplysninger afgivet til KFL

Du bedes huske, at sikkerheden i forbindelse med oplysninger, der sendes over internettet ikke kan garanteres. Det er forbudt at opslå eller sende ulovlig, truende, æreskrænkende, obskøn eller anden upassende materiale Venligst se KFL’s databeskyttelsespolitik ved at følge det relevante link på denne webside.

Copyright

Alle materialer på denne sider er under copyright © 2010-2017 Kettle Foods Ltd, undtagen hvor det specifikt angives anderledes. Besøgende til siden må læse, gennemse, udskrive eller downloade materialerne i papirudgave, dog udelukkende til eget og ikke-kommercielt brug.

Besøgende må ikke på nogen måde (elektronisk eller på anden måde) kopiere, distribuere, sælge, offentliggøre, vise, videresende, reproducere eller dekompilere materialerne, hverken helt eller delvist, eller for et hvilket som helst formål inkludere det i eventuelle afledte værker.

Links til andre sider

Visse hypertext-links på denne side vil føre dig til sider, der ikke er under KFL’s kontrol. Når du aktiverer et af disse, forlader du KFL’s side. KFL har ikke godkendt de sider, hvortil der eksisterer hypertext-links.

KFL HÆFTER IKKE OG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR I FORHOLD TIL EVENTUELLE TAB ELLER SKADER DER FØLGER AF AT FØLGE ET LINK TIL EN SIDE, HVORTIL DER EKSISTERER ET HYPERTEXT-LINK, EJ HELLER FOR INDHOLDET PÅ SÅDANNE SIDER, OG KOMMER IKKE MED ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER (UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE) MED HENSYN TIL OPLYSNINGERNE PÅ SÅDANNE SIDER.

KFL har ingen kontrol over arten og indholdet på sådanne sider, og anbefaler ikke disse sider, ej heller de oplysninger som siderne indeholder, eller en tredjeparts produkter eller tjenester. Især bedes du bemærke, at hvis du downloader computerprogrammer fra bestemte sider, så risikerer du at krænke specifikke copyrights, ligesom du risikerer at lukke computervirus ind i sit eget system.

Handelsmærker og immaterielle rettigheder

Handelsmærker, tjenestemærker og logoer, der vises på denne side tilhører KFL, eller anvendes af KFL under licens. Intet på denne side skal tolkes som om, der gives tilladelse til anvendelse af et eller flere af de handelsmærker, tjenestemærker eller logoer, der vises på denne side, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra KFL.

Generelt

Denne side kontrolleres og drives af Kettle Foods Ltd i Storbritannien. KFL fremkommer ikke med erklæringer om, at materiale på denne side er egnet eller tilgængeligt til anvendelse andre steder. De, der vælger at skaffe sig adgang til denne side fra andre steder gør det på eget initiativ, og er selv ansvarlige for at overholde lokal lovgivning, hvis og i den grad at lokal lovgivning er gældende.

Hvis det fastslås, at en eller flere bestemmelser under disse brugsbetingelser af en eller anden grund er ugyldige eller ikke kan håndhæves, så skal (en) sådan(ne) bestemmelse(r) og kun der, hvor man afgør at en sådan bestemmelse er ugyldig eller ikke kan håndhæves, afskæres fra resten af bestemmelserne, der fortsat skal have fuld retskraft og -virkning.

Disse vilkår og betingelser og alt andet på denne side er underlagt engelsk lov, og alle sager i forbindelse hermed skal afgøres ved en engelsk domstol.